Türkçe        English             

ÖNCEKİ SEMPOZYUMLAR

I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) 20-23 Ekim 2016 Belgrad/Sırbistan

      I. ISMS PROGRAMI

         Symposium Programme Belgrade

     I. ISMS ÖZET KİTAPCIĞI

        ISMS_2016_ Belgrade_Abstract Book (2)

    I. ISMS BİLDİRİ KİTABI

       ISMS BOOK

      ISMS 2016 Kapak.

 

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) 18-21 Mayıs 2017 Roma/İtalya

      II. ISMS PROGRAMI

          ISMS_2017_ROGRAMIME_ROME

       II. ISMS ÖZET KİTAPÇIĞI

           ISMS Abstract Book-2017_Rome

        II. ISMS BİLDİRİ KİTABI

         ISMS Rome Natural Science

         ISMS Rome Social Science 1

         ISMS Rome Social Science 2

 

III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) 10-11 Kasım 2017, Ankara/Türkiye

      III. ISMS PROGRAMI

         ISMS 2017 ANKARA PROGRAMI 09-11-2017-

      III. ISMS  ÖZET KİTABI

         ISMS 2017 Ankara Abstract Book.

      III. ISMS TAM METİN KİTAPLARI

         MULTIDISCIPLINARY STUDIES health and natural sciences

         Multidisipliner Çalışmaları Sosyal Bilimler_Ankara

 

IV. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) 27-28 Nisan 2018, Paris/Fransa

    IV. ISMS PROGRAMI

      ISMS PARIS_PROGRAMME

    IV. ISMS ÖZET KİTABI

     ISMS_PARIS_ABSRACT_BOOK_

© 2018 V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) 23-25 Ekim 2018, Havana, Küba | xdizayn