Türkçe        English             

SEMPOZYUM KİTABI

sempzyuma sunulan bildiriler hakem sürecinden sonra uluslararası yayınevi statüsüne sahip olan Gece Kitaplığı tarafından yayımlanacaktır. 

© 2018 V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) 23-25 Ekim 2018, Havana, Küba | xdizayn