Türkçe        English             

SEMPOZYUM KONULARI

Sempozyuma aşağıdaki bilim dallarından herhangi bir konu ile muracaat edilebilir:

 

Eğitim Bilimleri

Fen Bilimleri

Güzel Sanatlar

Sağlık Bilimleri

Sosyal Bilimler

Spor Bilimleri

 

NOT: Poster sunum ve sergi ile katılım sağlanabilir

 

 

 

 

© 2018 V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) 23-25 Ekim 2018, Havana, Küba | xdizayn