Türkçe        English             

SEMPOZYUM SUNUM DİLİ

Sempozyum'da bildiriler Türkçe, İsoanyolca ve İngilizce dillerinde yapılabilir. 

Tam metinler Türkçe, İspanyolca veya İngilizce yazılabilir.

© 2018 V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS) 23-25 Ekim 2018, Havana, Küba | xdizayn